Ensihoito- ja ensiapukoulutus

Ensiapukouluttajamme ovat suorittaneet virallisen ensiavun ja terveystiedon kouluttajakoulutuksen (ETK). Yrityksemme koulutusten sisällöstä vastaa ensihoidossa ja päivystyksessä työskentelevä lääkäri sekä ensihoitotyötä päätoimisesti tekevä ensihoitaja/sairaanhoitaja AMK.

Ensiapukurssi EA 1®

EA1-kurssi soveltuu laajana peruskurssina sekä yrityksille että yksityisille. Kurssin aikana käsiteltäviä asioita:

• Auttamistoiminta onnettomuus- tai sairauskohtaustilanteessa
• Hätäensiavun perusteet

- Tajuttomalle annettava ensiapu
- Peruselvytys ja defibrillaattorin käyttäminen
- Vierasesine hengitysteissä
- Verenkierron häiriötila (sokki)

• Verenvuotojen tyrehdyttäminen
• Tavallisimmat sairauskohtaukset
• Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat
• Nyrjähdykset ja murtumat
• Myrkytykset

EA1-kurssin laajuus on 16 x 45 min, ja se voidaan järjestää kahtena kokopäivänä (8 x 45 min/päivä) tai neljänä puolen päivän koulutuksena (4 x 45 min/päivä). Kurssista saa SPR:n EA1-todistuskortin, joka on voimassa kolme vuotta. 

Ensiapukurssi EA 2®

Kurssi toimii EA1-kurssin kertaus- ja jatkokurssina. Kurssi syventää ja laajentaa peruskurssin tietoja- ja taitoja .Kurssin aikana käsiteltäviä asioita:

• Auttamisentarpeen tunnistaminen ja toiminta onnettomuus- ja sairaskohtaustilanteissa
• Hätäensiapu: 

- Peruselvytys ja defibrillaattorin käyttäminen
- Tajuttomalle annettava ensiapu
- Vierasesine hengitysteissä
- Verenkierron häiriötila (sokki)

• Vammapotilaan ensiapu

- Vammautuneen tutkiminen
- Vartalon alueenvammat sekä sisäiset verenvuodot
- Pään- ja kasvojen vammat
- Ranka- ja raajavammat
- Tilan seuranta ja tarkkailu

• Ensiapuasennot, loukkaantuneen suojaaminen ja siirtäminen
• Ensiapu ja ehkäisy kylmän aiheuttamissa vammoissa
• Ensiapu ja ehkäisy lämmön aiheuttamissa sairastumisissa
• Ryhmäkohtainen erityisaihe tarpeen mukaan

EA2-kurssin laajuus on 16 x 45 min, ja se voidaan järjestää kahtena kokopäivänä (8  x 45 min/päivä) tai neljänä puolen päivän koulutuksena (4 x 45 min/päivä). Kurssista saa SPR:n EA2-todistuskortin, joka on voimassa kolme vuotta.

Hätäensiapukurssi 4 h

Kurssin aikana käsitellään hätäensiavun keskeiset asiat: 

• Auttamisen tarpeen tunnistaminen
• Hätäilmoituksen tekeminen
• Hätäensiavun perusteet 

- Tajuttomalle annettava ensiapu
- Peruselvytys ja maallikko defibrillaattorin käyttäminen (demo)
- Vierasesine hengitysteissä
- Verenkierron häiriötila (sokki) ja verenvuodon tyrehdyttäminen

• Ryhmäkohtaiset painotukset mahdollisia

Hätäensiapukurssin laajuus on 4 x 45 min. Kurssista saa SPR:n hätäensiapu 4 h -todistuskortin, joka on voimassa kolme vuotta.

Hätäensiapukurssi 7 h

Kattava kurssi hätäensiavusta. Kurssin aikana käsiteltäviä asioita: 

• Auttamistoiminta onnettomuus- tai sairauskohtaustilanteessa
• Hätäensiavun perusteet 

- Tajuttomalle annettava ensiapu
- Peruselvytys
- Vierasesine hengitysteissä
- Verenkierron häiriötila (sokki) ja verenvuodon tyrehdyttäminen

• Tavallisimmat sairauskohtaukset
• Ryhmäkohtaiset painotukset mahdollisia
• Tapaturmien ehkäisystä

Hätäensiapukurssin laajuus on 7 x 45 min, mikä on käytännöllistä pitää yhden päivän aikana. Hätäensiapukurssista saa SPR:n hätäensiapu 7 h -todistuskortin, joka on voimassa kolme vuotta.

Hätäensiapukurssi 8 h

Laajin kurssi hätäensiavusta. Kurssin aikana käsiteltäviä asioita: 

• Auttamistoiminta onnettomuus- tai sairauskohtaustilanteessa
• Hätäensiavun perusteet 

- Tajuttomalle annettava ensiapu
- Peruselvytys
- Vierasesine hengitysteissä
- Verenkierron häiriötila (sokki) ja verenvuodon tyrehdyttäminen

• Tavallisimmat sairauskohtaukset
• Nivelsidevammat
• Palovammat
• Ryhmäkohtaiset painotukset mahdollisia
• Tapaturmien ehkäisystä

Hätäensiapukurssin laajuus on 8 x 45 min, ja se voidaan järjestää kokopäivänä tai kahtena puolen päivän koulutuksena (4 x 45 min/päivä). Hätäensiapukurssista saa SPR:n hätäensiapu 8 h -todistuskortin, joka on voimassa kolme vuotta.

Hätäensiapukurssi sähkötyöntekijöille 4 h

Keskeiset asiat hätäensiavusta sekä sähkötapaturmista:

• Auttamisen tarpeen tunnistaminen
• Hätäensiavun perusteet 

- Tajuttomalle annettava ensiapu
- Peruselvytys
- Vierasesine hengitysteissä
- Verenkierron häiriötila (sokki)
- Verenvuodon tyrehdyttäminen

• Palovammat ja sähkötapaturmat

Hätäensiapukurssin laajuus on 4 x 45 min. Kurssista saa SPR:n hätäensiapu 4 h -todistuskortin, joka on voimassa kolme vuotta.

PPE-D-peruskurssi 4 h

Koulutus soveltuu parhaiten alkuvaiheen käyttökoulutukseksi työpaikoille ja ryhmille, jotka hankkivat puoliautomaattisen neuvovan defibrillaattorin tai joilla laite on jo käytössään. Kurssilla pääpaino on harjoitella defibrillaattorin käyttöä yhdistettynä painelu-puhalluselvytykseen erilaisissa tilanteissa ja erilaisilla auttajamäärillä.

Kurssin aikana käsiteltäviä asioita:

• Peruselvytyksen merkityksestä sydänpysähdyspotilaalle
• Painelu-puhalluselvytys
• Defibrillaattori yhdistettynä elvytykseen
• Defibrillaattorin toimintaperiaatteet ja käyttö
• Harjoituksia elvytyksestä yhdessä defibrillaattorin kanssa

PPE-D-kurssin laajuus on 4 x 45 min. Kurssilta saa SPR:n 4 h PPE-D -todistuksen, joka on voimassa yhden vuoden.

Hätäensiapukurssi autonkuljettajille 8 h kuljettajan ammattipätevyyskoulutus

Kurssi soveltuu sekä kuorma- että linja-autonkuljettajille.

Kurssin aikana käsitellään hätäensiapukurssin asioita ottaen huomioon ammattiautoilun haasteet sekä ennaltaehkäisyn merkitys.

• Auttamistoiminta onnettomuus- tai sairauskohtaustilanteessa
• Hätäensiavun perusteet 

- Tajuttomalle annettava ensiapu
- Peruselvytys
- Vierasesine hengitysteissä
- Verenkierron häiriötila (sokki) ja verenvuodon tyrehdyttäminen

• Tavallisimmat sairauskohtaukset
• Toiminnasta liikenneonnettomuustilanteessa
• Tapaturmien ennaltaehkäisystä

Kurssin laajuus on 8 x 45 min, ja kurssista saa yhden direktiivipäivän. 

Räätälöidyt ensiapu- ja ensihoitokoulutukset

Kauttamme on mahdollista saada myös joustavasti tarpeisiinne räätälöityjä ensiapukursseja ja ensihoidon koulutusta. Koulutusten suunnitellussa on aina mukana ensihoitolääkäri, ja tarjoamme mahdollisuuden myös lääkärin pitämään koulutukseen. Koulutustarpeen kartoituksen lisäksi voimme tarkistaa työpaikalla käytettävät ensiapuvarusteet ja antaa arviomme tarvittavista varusteista. Kartoittamalla ja räätälöimällä koulutukset yrityksen tai yhteisön tarpeen mukaan saadaan koulutuksista entistä kiinnostavampia ja intensiivisempiä. Erityisolosuhteet ja tarpeet voidaan ottaa perinteistä kurssia paremmin huomioon.

Defibrillaattori sekä virallinen painelu-puhallus-elvytyskoulutus yhdistettynä defibrillaattorin käyttöön (PPE-D) sisältää kaiken kätevästi yhtenä pakettina: mukana on sekä laitehankinta että käyttökoulutus. Tutkitusti sydänpysähdyspotilaan ennustetta parantava ensiapuväline kannattaa hankkia kaikkiin julkisiin tiloihin ja työpaikoille.

Meillä on virallinen lupa myös palokuntien ensiapu- ja ensivastekoulutuksien järjestämiseen.


Suosittele meitä