Opi auttamaan hätätilanteessa

Tärkeintä auttamisessa on auttamisrohkeus. Pienilläkin asioilla ja teoilla voi olla ratkaiseva vaikutus potilaan selviytymis- ja toipumismahdollisuuksiin. 

Jo pelkästään uskaltamalla arvioida auttamisen tarvetta ja tunnistamalla hätätilanteen olet tehnyt paljon. Hätäilmoituksen varhainen tekeminen on keskeistä hätätilapotilasta auttaessa. Ensiapukursseilla opittavilla asioilla osaat toimia oikein ammattiapua odotellessa.

Välittömästi aloitettu elvytys voi kaksin- tai nelinkertaistaa potilaan mahdollisuuden selviytyä sydänpysähdyksestään. Elvyttämällä voit mahdollistaa sydänpysähdyspotilaalle pienen, mutta erittäin tärkeän verenkierron sydämeen ja aivoihin ammattiapua odottaessa.

Jos sydänpysähdyksen on aiheuttanut sydämen rytmihäiriö, on rytmihäiriön poistaminen keskeistä potilaan selviytymisen kannalta. Defibrillaattori on laite, jolla rytmihäiriö on mahdollista poistaa. Ensiapukursseillamme opetetaan käyttämään kansalaisille tarkoitettua, käyttäjäänsä neuvovaa ns. maallikko-defibrillaattoria. Olet saattanut nähdä niitä jo julkisille paikoille sijoitettuna tai voit hankkia sellaisen kauttamme esim. työpaikallesi.

Kun rytmihäiriö aiheuttaa potilaan sydänpysähdyksen ja defibrillaattoria päästään käyttämään 3–5 minuutin kuluessa sydänpysähdyksen alusta, potilaan selviytymismahdollisuus voi olla 50–70 %. Jokainen minuutti, joka kuluu defibrillaattorin saamiseen potilaan luokse ilman elvytystoimia, laskee potilaan selviytymismahdollisuuksia 10–12 %/minuutti. 

Tutustu uusiin elvytyssuosituksiin